„Osoba, która jest w stanie myśleć własne myśli, jest wolna,

gdy nie ma tej umiejętności – pozostaje zniewolona.”

Neville Symington

Czym jest psychoterapia analityczna?

Psychoterapia psychoanalityczna jest jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z problemami natury psychicznej, ponieważ jej wnikliwość jest na znacznie głębszym poziomie niż wnikliwość w emocjonalność pacjenta w innych nurtach. Ta metoda jest formą opracowania całości życia psychicznego pacjenta, stąd też zmiany w terapii są trwałe. Psychoterapia analityczna służy poprawie komfortu życia, pracy, relacji. Przez to, że pacjent i jego świat wewnętrzny jest postrzegany całościowo przez psychoterapeutę analitycznego (nie jest to praca nad jedną trudnością, wybiórczym elementem z życia), wszystkie aspekty w jego funkcjonowaniu mogą ulec poprawie.

 

Psychoterapia analityczna opiera się na dialogu między pacjentem a terapeutą. Dzięki takiej rozmowie pacjent podczas tych spotkań uczy się, w jaki sposób podchodzić do swojego świata wewnętrznego, tak aby nie przeżywał go jako zagrażającego lub wrogiego. Psychoterapia analityczna umożliwia zrozumienie swoich nieprzepracowanych doświadczeń, nieświadomie podejmowanych decyzji. W sytuacji, kiedy pacjent doświadcza udręczenia, rezygnacji, dręczących poczuć winy, stanu depresyjnego, frustracji, psychoterapia analityczna i opracowywanie swojego świata wewnętrznego kawałek po kawałku, może okazać się zarówno doświadczeniem ratującym z trudnych przeżyć, jak i ciekawą podróżą w głąb siebie.

Zajmuję się leczeniem:

 • depresji, zaburzeń nastroju
 • zaburzeń odżywiania (bulimii, anoreksji, objadania się, ortoreksji)
 • nerwicy natręctw
 • chorób psychosomatycznych (powstałych w skutek doświadczania długotrwałego stresu)
 • stresu pourazowego
 • zaburzeń lękowych
 • kłopotów w związkach, trudności w nawiązywaniu relacji

Zajmuję się także psychologiczną pomocą w sytuacjach:

 • rozwodowych
 • związanych z żałobą, rozstaniem
 • doświadczenia terminalnej choroby
 • doświadczeniach przemocy (w związku, mobbing)

Cennik usług Psychoeterapeutycznych

Cena: 150 zł konsultacja (50 min), 130 zł sesja (50 min)

Adres Gabinetu

Gabinet Psychoterapii “Ego” Nina Turek

Księdza Juliana Chrościckiego 13

02-404 Warszawa – Włochy

NIP: 5222890936

Nina Turek – Psycholog, Psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką analityczną. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam szkolenie z terapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT oraz liczne warsztaty organizowane przez superwizorów Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” m.in. z psychoterapii analitycznej zaburzeń odżywiania oraz psychoterapii nastolatków.
Przyjmuję w gabinecie psychoterapeutycznym mieszczącym się w Warszawie – Włochy. Prowadzę psychoterapię długoterminową w nurcie psychoterapii analitycznej z nastolatkami, dorosłymi. Prowadzę także konsultacje psychologiczne, które pozwalają na zorientowanie się odnośnie swoich emocjonalnych trudności.